Lamanův web

Trojí jednota

(2 komentáře)

Poslední dobou často přemýšlím o vztahu myšlenek, slov a činů. Nejsem v tom originální – zoroastrismus má svoje „dobré myšlenky, dobrá slova, dobré činy“, Chan Fej v kapitole Vysvětlení nejasností píše, že při boji s nepravostmi je třeba v první řadě zamezit příslušným myšlenkám, ve druhé řadě příslušným slovům a až ve třetí řadě příslušným činům. V 1984 se Strana upevňuje svou moc pomocí newspeaku. Shrnu něco málo ze svých úvah.

Kdo si něco myslí, jinak mluví a jinak činí, je zmatený.
Kdo si něco myslí, jinak mluví a činí, je proradný.
Kdo si něco myslí, jinak mluví, ale stejně činí, je neupřímný.
Kdo si něco myslí a stejně mluví, jinak činí, je slabý.
Kdo je jednotný v myšlenkách, slovech i činech, je dobrý.

Chceme rozumět ostatním lidem a předvídat, co udělají. K tomu potřebujeme vědět, co si myslí. To nelze přímo pozorovat. Musíme to proto odvozovat z jejich slov a činů. Slova jsou přesná, avšak nemají váhu. Činy mají váhu, avšak není snadné je vyložit. Proto je třeba ostatní posuzovat podle slov i činů.

Což předpokládá, že si člověk myslí stále totéž. Výstižnější model by uvažoval jaký je v nitruco si (právě) myslíco říkáco činí.

Komentáře

Jarda 03.12.2019 18:39

Dle tohoto teorému, by člověk, který se snaží o vlastní převýchovu např. kleptoman, byl proradný, protože tvrdí, že krást nechce a podle svých slov i koná.

Odkaz | Odpovědět

Laman 23.12.2019 11:25

Jarda: dobrý protiargument. už jsem si párkrát myslel, že mám uspokojivou odpověď, ale žádná nedošla tak daleko, abych ji zformuloval a napsal sem :)

Odkaz | Odpovědět

Nový komentář

požadováno

požadováno (neveřejné)

volitelné

požadováno

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Odběr novinek

Příspěvky: RSS / Atom
Komentáře: RSS / Atom